Tänkvärt

Plagiat är den uppriktigaste formen av smicker.

Kim Loughran

Veckans ros kommer med i mån av plats och det kan därför dröja några veckor innan den publiceras. Vi förbehåller oss rätten att göra bedömningen om den är lämplig att publiceras eller ej.


¨