Tänkvärt

Barn behöver förebilder och inte kritiker.

Joseph Joubert

Veckans ros kommer med i mån av plats och det kan därför dröja några veckor innan den publiceras. Vi förbehåller oss rätten att göra bedömningen om den är lämplig att publiceras eller ej.


¨