Tänkvärt

Det är mycket nedslående att leva i en tid där det är lättare att spränga en atom än en fördom.

Albert Einstein


Annonsera i AlingsåsKuriren

Annonspolicy

AlingsåsKuriren förbehåller sig rätten att avböja publicering av annonser med kränkande innehåll. Då annonser som köps via vår webbplats förskottsbetalas sker ingen återbetalning om innehållet skulle klassas som kränkande och därför bli nekad publicering. Ansvarig utgivare har rätt att vägra införa annonser som inte är förenliga med publikationens allmänna policy, pressetiska regler eller tryckfrihetslagstiftning, utan att behöva ange skäl därför. Detta gäller både åsikts- och kommersiell annonsering, bland annat på grund av etiska aspekter. Företaget kan också med hänsyn till de olika publikationernas läsare vädja till annonsörer att vara återhållsamma med utmanande budskap och/eller bilder.

Annonsbudskap med tvetydigt syfte ska inte förekomma. Annonser skall också vara utformade så att de är lätt urskiljbara från redaktionellt material, förväxling skall ej kunna förekomma. Ansvarig utgivare kan utan särskild motivering kräva att annonser tydligt annonsmärks för att förväxling ej skall kunna ske. Begärd placering i anslutning till specifik redaktionell artikel, där till exempel annonsören är nämnd, medges inte.


¨