Tänkvärt

Om du vill undvika kritik: Säg ingenting, gör ingenting, var ingenting!

Elbert Hubbard


Tack

Skicka gärna in ett kort som är stående och inte liggande för att undvika beskärning som inte är fördelaktig för den som ska firas.
Exempel på stående kort till vänster.

Villkor:
Materialet måste vara oss tillhanda:
senast söndagar kl. 16.00
för publicering i kommande utgåva.


Kategori: Tack.

Pris: 100 kr.

¨