Tänkvärt

Barn behöver förebilder och inte kritiker.

Joseph Joubert


Student - Examen

Skicka gärna in ett kort som är stående och inte liggande för att undvika beskärning som inte är fördelaktig för den som ska firas.
Exempel på stående kort till vänster.

Villkor:
Materialet måste vara oss tillhanda:
senast söndagar kl. 16.00
för publicering i kommande utgåva.


Kategori: Examen.

Pris: 100 kr.

¨