Tänkvärt

Det är mycket nedslående att leva i en tid där det är lättare att spränga en atom än en fördom.

Albert Einstein

v.53 2015
v.52 2015
v.51 2015
v.50 2015
v.49 2015
v.48 2015
v.47 2015
v.46 2015
v.45 2015
v.44 2015
v.43 2015
v.42 2015
v.41 2015
v.40 2015
v.39 2015
v.39 2015
v.38 2015
v.37 2015
v.36 2015
v.35 2015
v.34 2015
v.33 2015
v.32 2015
v.31 2015
v.30 2015
v.29 2015
v.28 2015
v.27 2015
v.26 2015
v.25 2015
v.24 2015
v.23 2015
v.22 2015
v.21 2015
v.20 2015
v.19 2015
v.18 2015
v.17 2015
v.16 2015
v.15 2015
v.14 2015
v.13 2015
v.12 2015
v.11 2015
v.10 2015
v.9 2015
v.8 2015
v.7 2015
v.6 2015
v.5 2015
v.4 2015
v.3 2015
v.2 2015
v.1 2015
¨